Sarada stelt zich graag aan u voor om in de nabije toekomt één van onze programma’s te boeken. In het seizoen 2015-2016 presenteren wij ondermeer het gloednieuwe gevarieerde programma O Rosa bella. O Rosa bella laat u de muziek van de Renaissance horen, vanaf het allereerste begin in de veertiende eeuw door componisten als Guillaume de Machaut en Francesco Landini tot en met de eindfase in de late zestiende eeuw, wanneer nieuwe wegen zich openden die naar de Barok zouden leiden. Hieronder vindt u meer info over O Rosa Bella.

[Enkele programma's zijn opgenomen in de subsidielijst van de Vlaamse Overheid en genieten een 1/3 korting onder de voorwaarden beschreven op www.aanbodpodium.be.]

O Rosa bella

O Rosa bella laat u de muziek van de Renaissance horen, vanaf het allereerste begin in de veertiende eeuw door componisten als Guillaume de Machaut en Francesco Landini tot en met de eindfase in de late zestiende eeuw, wanneer nieuwe wegen zich openden die naar de Barok zouden leiden. Tijdens die lange periode lijkt het alsof er een voortdurende volksverhuizing van componisten plaatsvond, waardoor er een uiterst gevarieerd muzikaal landschap ontstond. Zo werd het bloeiende cultuurland Italië overstroomd met componisten uit de Lage Landen zoals Ockegem, Agricola, Josquin en Obrecht. Die Vlaamse polyfone school ontwikkelde zich na 1500 verder met mensen als Lassus en Willaert en werd een belangrijke impuls voor Italiaanse meesters als Palestrina en Spanjaarden als Morales, De Victoria en Guerrero, maar ook voor Engelse componisten als Tallis en Byrd, en voor de Fransman Brumel. Aan het eind van de zestiende eeuw zien we dat Claudio Monteverdi een nieuwe beweging aankondigt. Hij componeerde zowel in de oude polyfone stijl als in een nieuwe aanpak die meer solistisch is en veel tekstexpressiever: hier werd de Barok geboren.

In vorige programma’s richtte Sarada zich op muziek uit één bepaald centrum of van één specifieke componist. Het programma O Rosa bella wil iets heel anders, namelijk een veelomvattend beeld geven van deze inspirerende, muzikale golf die in deze periode over heel Europa trok. Een concertprogramma dus waarin we de mooiste, en vaak ook populairste, renaissancecomposities vertolken. Wij kozen voor u muziek van onder andere John Dunstaple, Josquin Desprez, Pierre De La Rue, Antoine Brumel, Thomas Tallis, William Byrd, John Dowland, en anderen.

Alexander Agricola en de grillen van de gotiek

In augustus 1506 stierf de uit Gent afkomstige componist Alexander Agricola in Valladolid (Castilië) aan de pest. Hij vergezelde er zijn meester, de Bourgondische hertog Filips de Schone, op een van zijn vele buitenlandse reizen. Agricola was tijdens zijn leven - zoals veel andere Vlaamse polyfonisten - erg gegeerd aan vorstenhuizen en hertogdommen in Italië, Frankrijk en de Lage Landen. Hij stond gekend als een excellent musicus en componeerde in alle in die tijd gebruikelijke genres.

Met de fascinerende en soms rusteloze muziek die hij schreef, drukte Agricola een heel eigen stempel op de vijftiende-eeuwse muziek. Zowel zijn geestelijke als wereldlijke werken zijn doorspekt met figuren en technieken die ontleend zijn aan instrumentale muziek. Met een onuitputtelijke fantasie reeg hij atletische toonladderfiguren, korte ritmische ostinaten en vele cadensen aan elkaar tot uitgestrekte, adembenemende zinsbogen. Kortom is Agricola een meester in de grillige kunst van de gotiek.

Het programma wil een gevarieerd beeld geven van het uitgebreide wereldlijke repertoire dat Agricola schreef. Dit omvat Vlaamse, Italiaanse en vooral Franse liederen naast een groot aantal tekstloze composities.

Dat Agricola een muzikaal buitenbeentje was, lijdt geen twijfel. Zijn muziek is virtuoos, fascinerend en lijkt van een tijdloze, andere wereld te zijn. Waarschijnlijk ondergingen vele van zijn werken de invloed van een levendige improvisatiepraktijk. Net daarom vragen zij ook nú om een creatieve benadering. Deze boeiende zoektocht wil Sarada graag met u delen.

Enkele van onze eerdere programma's kunnen op aanvraag hernomen worden:

Lust hab ich: Het Duitse Tenorlied van Isaac en Senfl
Alla Ferrarese: muziek in en om het hertogdom van Ercole I d’Este.
Une merveilleuse plaissance: Een bloemlezing van de muziek van John Dunstaple (c1390-1453)
Musica Segreta: muzikale bedrijvigheid aan het pauselijke hof van Leo X